Exit

Yrityksen tai sen liiketoimintayksikön elinkaaren viimeinen vaihe on exit. Yritys päätyy tähän ratkaisuun yleisesti taloudellisista syistä: liiketoiminta ei pysty tarjoamaan vaadittavaa sijoitetun pääoman tuottoa, jolloin yrityksen kannattaa sijoittaa vapautuvat resurssit toiseen liiketoimintaan. Toisena vaihtoehtona kyseinen liiketoiminta on jo tappiollista, eli se syö omistajien rahaa ja odottaminen ei ole mahdollista. Yleensä tässä vaiheessa omistajat joko luopuvat liiketoiminnasta kokonaan tai järjestelevät liiketoimintaa uudelleen. Tämä voi tarkoittaa sekä toimintojen yhdistämistä ja toimipisteiden alasajoja sekä henkilöstön irtisanomisia.

Jos yrityksesi tai sen liiketoimintasi on tässä vaiheessa, HR Plus on kumppani, joka voi auttaa sinua ja henkilöstöosastoasi tämän muutoksen yli. Palvelukonseptimme ovat seuraavat:

1. Liiketoiminnan myyminen

Liiketoiminnan myyminen on kuin mikä tahansa yrityskauppa. Tällä kertaa yritys on vain myyjän puolella. HR Plus voi auttaa yritystäsi seuraavasti:

 • Valmistaa liiketoiminta myyntikuntoon mm. keräämällä tarpeelliset tiedot työntekijöistä sekä selvittää lainsäädännölliset näkökulmat kaikissa maissa
 • Due Diligence -prosessi mahdollisten ostajakandidaattien kanssa
 • Sopimusneuvottelut, joissa henkilöstön näkökulma sekä yrityksen omistajien intressit ja riskit tulee suojata unohtamatta työlainsäädännön velvoitteita
 • Esimiesten kouluttaminen ja valmistaminen tulevaan
 • Kommunikoinnin valmistelu ja toteutus kaikille yrityksen työntekijöille
 • Liiketoiminnan irrottaminen yrityksen muista toiminnoista ja siirto toisen yrityksen alle

Hyvin tehtynä liiketoiminnan myyminen vie poikkeuksetta henkilöstöosastolta paljon aikaa ja vaatii siltä kokemusta liiketoimintojen ostamisesta ja myymisestä. Liiketoiminnan myyntiä ei kannata tehdä yksin, vaan hankkia sopiva yhteistyökumppani. Yrityksellämme on kokemusta tältä alueelta ja siksi olemme sopiva kumppani sinulle.

2. Laajat irtisanomiset

Jokaisessa henkilöstöyksikössä löytyy todennäköisesti osaamista yksittäisten irtisanomisten toteuttamiseen. Kun irtisanomiset koskettavat samaan aikaan useita yksiköitä tai paikkakuntia, irtisanomisten toteuttaminen vaatii liiketoimintatasolla projektinjohto-osaamista, työlainsäädännön tuntemusta sekä merkittävästi aikaa. HR Plus voi auttaa yritystäsi seuraavasti:

 • Irtisanomisten suunnittelu huolellisesti etukäteen. Tavoite tulee olla selkeästi määritelty sekä lukumääräisesti että aikataulullisesti.
 • Jokaisen maan työlainsäädännön ja yhteistoimintaprosessien tunteminen
 • Esimiesten kouluttaminen ja valmistaminen tulevaan
 • Kommunikoinnin valmistelu ja toteutus kaikille yrityksen työntekijöille
 • Konsultaatioiden suunnittelu ja toteutus harmonisesti eri paikkakunnilla ja maissa
 • Irtisanomisten johtaminen projektimaisesti suunnittelusta toteutukseen
 • Työntekijöiden liikkuvuuden tukeminen yrityksen muihin sisäisiin tehtäviin
 • Tukimallien rakentaminen sekä irtisanottaville että työntekijöille, jotka jäävät organisaatioon

 

Yrityksestä lähtevät ja siihen jäävät työntekijät muistavat kuinka irtisanottavia työntekijöitä on kohdeltu. Hyvin toteutettuna irtisanominen voi vapauttaa yrityksen eteenpäin. Hyvä kumppani auttaa tekemään muutokset määrätietoisesti, tavoitteet saavuttaen sekä ihmistä kunnioittaen. Yrityksellämme on kokemusta useista henkilöstön vähennyshankkeista ja siksi se on sopiva partneri sinulle.

3. Toimipisteiden sulkeminen

Irtisanomisten erityispiirteenä on jonkun paikallisen toimipisteen alasajo. Tällainen yksikkö voi olla esimerkiksi tehdas tai tuotekehitysyksikkö. Ylläolevat periaatteet pätevät myös toimipisteiden sulkemisessa, mutta niiden painoarvo on erilainen. Esimerkiksi tukimallien rakentaminen nousee tärkeäksi.  Tällainen muutos vaatii kiinteän projektitiimin, jossa henkilöstöosasto on mukana. Yrityksellämme on kokemusta tehtaiden ja tuotekehitysyksiköiden alasajosta.

4. Jäljellejäävän organisaation  sitouttaminen

Kaikki nämä muutokset ovat organisaatiolle vaikeita ja ne koskettavat koko henkilöstöä. Osa työntekijöistä on suoraan muutoksen kohteena ja osa elää muutoksen vierestä katsoen. Kukaan ei ole täysin ulkopuolinen. Yritys voi herkästi lamaantua kokonaan, sitoutuminen yritykseen rikkoutua ja näin yrityksen jäljelle jäävä osa on myös vaarassa. Muutoksissa unohdetaan liian usein yritykseen jäljelle jäävät ihmiset. HR Plus voi auttaa yritystäsi palauttamaan sitoutumista ja vahvistamaan kulttuuria organisaation jäljelle jäävässä osassa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi:

 • Henkilöstön surutyön tukemista ja nopeuttamista, jotta huomio voidaan siirtää tulevaan
 • Yrityksen tulevaisuuden vision kirkastamista ja sen kommunikoimista jäljelle jäävälle henkilöstölle
 • Johtajien ja esimiesten kouluttamista
 • Paikallisia keskusteluja tiimeissä
 • Erityistä sitouttamista yrityksen avainhenkilöille

Vaikka nämä muutokset ovat henkilöstölle ja HR-tiimille vaikeita, avaavat ne onnistuessaan mahdollisuuden uuteen vaiheeseen. Sekä ihmiset että liiketoiminnat voivat tulla tämän prosessin läpi vahvoina ja uudistuneina. Myytävä liiketoiminta voi löytää uuden tulevaisuuden uuden yrityksen sisällä, irtisanotut työntekijät löytävät uuden polun ja yrityksen jäljelle jäävä osa löytää uuden fokuksen ja kasvun.

Nämä muutokset on tärkeää toteuttaa hyvin. Hyvän toteutuksen ensimmäinen askel on valita oikea kumppani. Ota yhteyttä meihin, niin kerromme lisää.

Ota yhteyttä


Voit myös soittaa: +358 40 517 0147