Kypsyminen

Yrityksesi kasvu on tasaantunut. Tuottavuuden kasvu haetaan inkrementaalisista muutoksista sekä yrityksen tehokkuutta kasvattamalla. Tässä vaiheessa henkilöstöyksikölläsi on myös vakiintuneet toimintatavat ja vastuualueet. HR Plus tarjoaa yrityksesi tilanteeseen sopivia palvelukokonaisuuksia.

1. HR-funktion arviointi

HR-funktion arvioinnin voi tehdä sekä yrityksen kasvu- että tasaantumisvaiheessa. Vaikka arvioinnissa noudatetaan yhtäläisiä toimintatapoja, HR-toiminnon vaatimukset ovat erilaiset näissä liiketoimintasi vaiheissa. Me keskitymme arvioinnissa haluamaasi osa-alueisiin, tai teemme kattavan arvioinnin kaikista funktionaalisista osa-alueista. Arviointimme perustuu HR-funktion 3D-analyysimalliin, josta enemmän alla olevassa videossa. Voimme tällä tavalla auttaa yritystäsi tulemaan sekä strategisemmaksi että operatiivisemaksi.

2. Henkilöstöstrategian luominen

Yrityksesi tasaantumisvaiheessa hyvän henkilöstöstrategian merkitys korostuu edelleen. Kasvuvaiheessa oleva yritys innostaa työntekijöitä pelkästään kasvun itsensä takia, mutta tasaantumisvaiheessa oleva yritys on myös kokonaan uudessa tilanteessa: Kuinka yrityksemme kulttuurin tulee muuttua? Kuinka saada ja sitouttaa arvokkaat työntekijät? Kuinka tehostaa yrityksesi HR-osaston toimintaa? Näihin kysymyksiin vastaa hyvä henkilöstöstrategia. Hyvän henkilöstöstrategian tunnistat esimerkiksi seuraavista ominaisuuksista:

  • Sisällöllisesti strategia vastaa yrityksesi henkilöstötoiminnan suuriin strategisiin kysymyksiin
  • Strategia linkittyy sekä yrityksesi strategiaan että yleiseen HR-tutkimukseen ja tietämykseen
  • Valmistelu on tehty käyttäen strategisia työkaluja
  • Valmisteluun on käytetty aikaa ja keskusteltu eri sidosryhmien kanssa
  • Ylin johtoryhmä on täysin sitoutunut henkilöstöstrategiaan
  • Strategia tekee valintoja ja kertoo kuinka yrityksesi differentoituu kilpailutilanteessa
  • Strategia luo yrityksessäsi selkeyttä
  • Strategia on helposti kommunikoitavissa yrityksen johtajille ja henkilöstölle ja se innostaa organisaatiota
  • Strategia on selkeästi implementoitavissa ja mitattavissa

Meillä on halu kehittää tätä henkilöstötoiminnan osa-aluetta. Jos näitä strategisia kysymyksiä ei ole oikeasti mietitty, on suuri vaara, että HR on operatiivinen ja käyttää aikansa prosessien rakentamiseen ja hiomiseen. HR-toiminnolta puuttuu usein strategista osaamista ja/tai heillä ei ole aikaa pysähtyä. Tässä HR Plus voi auttaa yrityksesi henkilöstötoimintaa.

3. Ulkoistukset

  • Ulkoistus on onnistuessaan erittäin tärkeä liiketoiminnan tehokkuutta nostava asia. Ulkoistuksen onnistumisen ytimessä on hyvin tehty HR-työ: Onko meillä liiketoimintakokonaisuus, joka voidaan ulkoistaa?

Partneria valittaessa katsotaan kulttuurien sopiminen yhteen. Kuinka hyvin Due Diligence hoidetaan? Kuinka hyvin sopimuksissa huomioidaan ulkoistavan yrityksen ja siirtyvien työntekijöiden intressit? Kuinka organisaation muutoksen kohteena olevat esimiehet valmistetaan muutoksen tukemiseen? Kuinka huolehditaan että organisaation jäljelle jäävä osa muuttaa toimintapojaan uutta liiketoimintamallia vastaavaksi? Kuinka hoidetaan jatkuva viestintä eri sidosryhmille? Kuinka hoidetaan konsultaatiot eri maissa samanaikaisesti? Kuinka huolehditaan muutosten toteutus kaikissa maissa niin, että liiketoiminnalle ei aiheudu haittoja? Kuinka kerätään oppimiskokemukset, jotta seuraavalla kerralla samoja virheitä ei tehdä uudelleen?

Onnistunut ulkoistus vaatii erityistä HR-osaamista ja aikaa. HR Plussalla on osaamista.

4. Organisaatiokulttuurin uudistaminen

Yrityksesi liiketoiminnan kypsyessä organisaatiokulttuurin uudistaminen tulee tärkeäksi. Yrityksesi kulttuuri on tuonut teidät tähän saakka ja jotta yrityksenä pääsette eteenpäin, tarvitsette päivitetyn strategian ja sitä tukevan organisaatiokulttuurin. Tiedätte sanonnan, että organisaatiosi kulttuuri syö strategiasi aamupalana. Jos kulttuuri ei tue strategiaa, HR Plus voi auttaa uudistamaan yrityksesi kulttuuria. Olemme johtaneet kulttuurimuutosprojekteja aikaisemmin ja voimme myös auttaa sinun yritystäsi muuttumaan.

Ota yhteyttä


Voit myös soittaa: +358 40 517 0147