Kypsyminen

Yrityksesi kasvu on tasaantunut. Tuottavuuden kasvua haetaan toimintoja jatkuvasti tehostamalla. Tässä vaiheessa henkilöstöyksikölläsi on myös vakiintuneet toimintatavat ja vastuualueet. HR Plus tarjoaa yrityksesi tilanteeseen sopivia palvelukokonaisuuksia.

1. HR-funktion arviointi

HR-funktion arvioinnin voi tehdä sekä yrityksen kasvu- että tasaantumisvaiheessa. Vaikka arvioinnissa noudatetaan yhtäläisiä toimintatapoja, HR-toiminnon vaatimukset ovat erilaiset näissä liiketoimintasi vaiheissa. Me keskitymme arvioinnissa haluamaasi osa-alueisiin, tai teemme kattavan arvioinnin kaikista funktionaalisista osa-alueista. Samalla kartoitamme myös HR-toimintoon ja henkilöstöjohtamiseen liittyvät tarpeet organisaatiossasi. HR-funktion arviointi sisältää myös ehdotuksemme HR-käytäntöjesi ja henkilöstöjohtamisen osa-alueiden kehittämiseksi, jotta ne tuottavat kilpailuetua ja lisäarvoa yrityksellesi. Arviointimme perustuu HR-funktion 3D-analyysimalliin, josta enemmän alla olevassa videossa.

2. Henkilöstöstrategian luominen

Yrityksesi tasaantumisvaiheessa hyvän henkilöstöstrategian merkitys korostuu edelleen. Kasvuvaiheessa oleva yritys innostaa työntekijöitä pelkästään kasvun itsensä takia, mutta tasaantumisvaiheessa oleva yritys on myös kokonaan uudessa tilanteessa: Kuinka yrityksemme kulttuurin tulee muuttua? Kuinka saada ja sitouttaa arvokkaat työntekijät? Kuinka tehostaa yrityksesi HR-osaston toimintaa? Näihin kysymyksiin vastaa hyvä henkilöstöstrategia. Hyvän henkilöstöstrategian tunnistat esimerkiksi seuraavista ominaisuuksista:

 • Sisällöllisesti strategia vastaa yrityksesi henkilöstötoiminnan suuriin strategisiin kysymyksiin.
 • Henkilöstöstrategia linkittyy sekä yrityksesi strategiaan että yleiseen HR-tutkimukseen ja tietämykseen.
 • Valmistelu on tehty käyttäen strategisia työkaluja.
 • Valmisteluun on käytetty aikaa ja keskusteltu eri sidosryhmien kanssa.
 • Ylin johto on täysin sitoutunut henkilöstöstrategiaan
 • Henkilöstöstrategiassasi teet valintoja, joilla mahdollistat yrityksesi erottautumisen kilpailutilanteessa.
 • Strategian avulla luot yrityksessäsi selkeyttä.
 • Strategia on helposti kommunikoitavissa yrityksen johtajille ja henkilöstölle ja se innostaa organisaatiota.
 • Strategia on selkeästi implementoitavissa ja mitattavissa.

Meillä on halu kehittää tätä henkilöstötoiminnan osa-aluetta.  Jos näitä strategisia kysymyksiä ei ole oikeasti mietitty, on suuri vaara, että HR on liian reaktiivinen ja keskittyy ainoastaan operatiivisiin päivittäisiin asioihin. Tässä HR Plus voi auttaa yrityksesi henkilöstötoimintoa.

3. HR-PALVELUIDEN TEHOSTAMINEN

On yrityksesi minkäkokoinen tahansa, on sinulla monia vaihtoehtoja tehostaa yrityksesi HR-toimintoja. Tämän päivän HR-työkalut ja -järjestelmät mahdollistavat toistettavien hallinnollisten tehtävien automatisoinnin sekä auttavat sinua ja yrityksesi johtoa tekemään HR-järjestelmistä löytyvään tietoon perustuvaa suunnittelua ja päätöksiä. Vaihtoehtosi voi olla myös henkilöstötoimintojen ulkoistus tai henkilöstöhallinnollisten toimintojen keskittäminen palvelukeskukseen.

Usein vaaditaan investointeja HR-teknologiaan ennen kuin varsinainen HR:n prosessien ja palveluiden muutos voi alkaa. Muutos vaatii ymmärrystä työntekijän palvelukokemuksesta ja siksi teknologiainvestointi harvoin yksin riittää, vaan samalla kannattaa arvioida HR:n operatiivisen mallin toimivuus kokonaisuudessaan.

Me HR Plus Oy:ssä voimme auttaa sinua tällä HR:n muutosmatkalla. Meillä on vuosien kokemus sekä henkilöstöprosessien tehostamisesta että HR-palvelukeskusten suunnittelusta, käyttöönotosta ja johtamisesta kansainvälisessä ympäristössä. Me uskomme, että automatisoidut HR-palvelut ovat osa HR:n kehitystä ja siksi myös tätä muutosta tulee lähestyä osana yrityksen henkilöstöstrategiaa. Näin varmistat, että yrityksesi voi hyödyntää tehdyt teknologiainvestoinnit ja HR:n palvelumallin kehitys jatkuu tarjoten työntekijöille myös jatkossa tehokkaita, läpinäkyviä ja helppokäyttöisiä henkilöstöhallinnon palveluita.

4. Ulkoistukset

 • Ulkoistus on onnistuessaan erittäin tärkeä liiketoiminnan tehokkuutta nostava asia. Ulkoistuksen onnistumisen ytimessä on hyvin tehty HR-työ: Onko meillä liiketoimintakokonaisuus, joka voidaan ulkoistaa?

  Kumppania valittaessa katsotaan kulttuurien yhteensopivuus. Kuinka hyvin Due Diligence hoidetaan? Kuinka hyvin sopimuksissa huomioidaan ulkoistavan yrityksen ja siirtyvien työntekijöiden intressit? Kuinka organisaation muutoksen kohteena olevat esimiehet valmistetaan muutoksen tukemiseen? Kuinka huolehditaan, että organisaation jäljelle jäävä osa muuttaa toimintatapojaan uutta liiketoimintamallia vastaavaksi? Kuinka hoidetaan jatkuva viestintä eri sidosryhmille? Kuinka hoidetaan konsultaatiot eri maissa samanaikaisesti? Kuinka huolehditaan muutosten toteutus kaikissa maissa niin, että liiketoiminnalle ei aiheudu haittoja? Kuinka kerätään oppimiskokemukset, jotta seuraavalla kerralla samoja virheitä ei tehdä uudelleen?

  Onnistunut ulkoistus vaatii erityistä HR-osaamista ja aikaa. HR Plussalla on osaamista.

5. Organisaatiokulttuurin uudistaminen

Yrityksesi liiketoiminnan kypsyessä organisaatiokulttuurin uudistaminen tulee tärkeäksi. Yrityksesi kulttuuri on tuonut teidät tähän saakka ja jotta yrityksenä pääsette eteenpäin, tarvitsette päivitetyn strategian ja sitä tukevan organisaatiokulttuurin. Tiedätte sanonnan, että organisaatiosi kulttuuri syö strategiasi aamupalana. Jos kulttuuri ei tue strategiaa, HR Plus voi auttaa uudistamaan yrityksesi kulttuuria. Olemme johtaneet kulttuurimuutosprojekteja aikaisemmin ja voimme myös auttaa sinun yritystäsi muuttumaan.

Ota yhteyttä


Voit myös soittaa: +358 40 517 0147