PALVELUT

Yrityksen tai sen liiketoimintayksikön elinkaaren viimeinen vaihe on exit. Yleensä exit-vaiheeseen päädytään taloudellisista syistä: tuotto ei ole enää odotetulla tasolla tai liiketoiminta on jo tappiollista. Asian korjaamiseksi voidaan esim. luopua liiketoiminnasta kokonaan tai järjestellä se uudelleen, mikä voi tarkoittaa mm. toimintojen yhdistämistä ja toimipisteiden alasajoa sekä henkilöstön irtisanomisia. Irtisanomisten toteuttaminen vaatii liiketoimintatasolla projektinjohto-osaamista sekä työlainsäädännön tuntemusta. Hyvä kumppani auttaa tekemään muutokset määrätietoisesti, tavoitteet saavuttaen sekä ihmistä kunnioittaen.

HR Plus tarjoaa EXIT-VAIHEESSA oleville yrityksille seuraavat KOLME palvelukokonaisuutta:

1. DAILY PLUS

2. SHAPE PLUS

3. GROWTH PLUS

1. DAILY Plus

Yrityksen päivittäiset HR-toiminnot ovat osa suurempaa kokonaisuutta ja tärkeä elementti liiketoiminnan sujuvuuden kannalta. Vaativammat ja monimutkaisemmat henkilöstöasiat vievät enemmän aikaa, mikä vaikuttaa yrityksen toimintaan.

Daily Plus on palvelu yrityksen päivittäisiin vaativimpiin henkilöstöä koskeviin asioihin. Se antaa asiantuntijuutensa yrityksen käyttöön ja toimii HR-kumppanina, minkä ansiosta HR-haasteet eivät sido muiden resursseja liikaa.

Daily Plus räätälöidään aina yrityksen tarpeiden mukaan joko hoitamaan yksittäisiä tehtäviä tai ottamaan kokonaisvastuun yrityksen HR-toiminnoista. Daily Plus toimii “HR as a service”-pohjalta.

2. SHAPE Plus

Yritykset kohtaavat toisinaan muutostarpeita. Muutoksia voi olla lukuisia erilaisia liittyen yrityksen eri liiketoimintavaiheisiin, esim. yritysostot ja niiden jälkeinen integrointi, toiminnan tehostaminen tai liiketoimintojen myyminen.

Shape Plus on HR-työkalu muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin keskittyen henkilöstön muutoskyvykkyyteen. Muutosprojekteissa jokaisen organisaation lähtötilanteet ovat erilaisia ja vaativat omanlaisensa työkalut ja suunnitelman.

Shape Plus rakentaa muutosmatkan organisaatiokohtaisesti varmistaen, että ihmiset saadaan nopeammin mukaan muutokseen ja omaksumaan uusia ajatusmalleja ja toimintatapoja.

3. GROWTH Plus

Growth Plus tarjoaa räätälöityjä koulutuksia yrityksen tarpeisiin. Se sisältää neljä erilaista palvelukokonaisuutta: Coaching, Team development, HR training ja esimiestaitojen kehittäminen.

Growth Plus tukee yksilöiden ja ryhmien kasvua halutuissa teemoissa, kuten esim. uuteen rooliin kasvaminen, esimiehenä/johtajana kehittyminen tai ryhmän yhteisten tavoitteiden kirkastaminen. Kaikki valmennukset ovat lyhyen tai pitkän tähtäimen tarpeisiin räätälöityjä.

Growth Plus voidaan tarvittaessa liittää myös osaksi muita projekteja. Esimerkiksi muutosprojekteissa on mahdollista antaa muutoskoulutusta esimiehille. Growth Plus antaa avaimet parempaan johtajuuteen ja osaamiseen, jonka johdosta työsuoritus paranee ja työhyvinvointi kasvaa.