PALVELUT

Kypsymisvaiheessa olevan yrityksen kasvu on tasaantunut ja tuottavuuden kasvua haetaan toimintoja tehostamalla. Kasvun tasaannuttua myös HR-yksikön toimintatavat ja vastuualueet ovat vakiintuneet, jolloin pystymme tarjoamaan tilanteeseen sopivia palvelukokonaisuuksia.

HR Plus tarjoaa KYPSYMISvaiheessa oleville yrityksille seuraavat kuusi palvelukokonaisuutta:

1. ANALYSE PLUS

4. DAILY PLUS

2. STRATEGY PLUS

5. SHAPE PLUS

3. CORE PLUS

6. GROWTH PLUS

1. Analyse Plus

Analyse Plus on kehitetty arvioimaan yrityksen HR-toiminnot perusteellisesti. Se toimii samalla ajatuksella kuin auton vuosikatsastus, jossa kohde tarkastetaan ja testataan, minkä jälkeen sille annetaan raportti korjausehdotuksineen. Analyze Plus antaa arviossaan tarkan analyysin yrityksen sen hetkisistä HR-toiminnoista sekä ehdotuksen niiden kehittämiseksi. Arvio antaa yritykselle toimivat työkalut tuottaa lisäarvoa sekä kilpailuetua omien HR-toimintojensa kautta.

Hyvin suunniteltu henkilöstöjohtaminen on yksi yrityksen menestymisen avaintekijöistä. Analyse Plus sopii pienempien yritysten kokonaisvaltaiseen HR-toimintojen kartoitukseen ja suurten yritysten tiettyjen, etukäteen valittujen, HR-toimintojen kartoittamiseen.

2. STRATEGY Plus

Onnistunut ja toteutettavissa oleva kasvustrategia on yrityksen menestystekijä. HR-toiminnot ovat luonnollisesti tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Mikäli HR-toiminnoilla eiole tarvittavaa suunnitelmallisuutta, laahaavat ne kasvun perässä, eivätkä tue yrityksen kasvutavoitteita ja tuota tarvittavaa lisäarvoa yritykselle.

Strategy Plus kehittää yritykselle henkilöstöstrategian, jonka tavoitteena on luoda yritykselle kilpailuetua sen osaavan ja sitoutuneen henkilöstön sekä yrityskulttuurin kautta.

Strategy Plussan ansiosta yrityksen HR-toiminnot ovat koko ajan optimaalisen kokoiset ja optimaalisen tehoiset suhteessa yrityksen kasvuvauhtiin. Optimaalinen olotila mahdollistaa motivoituneen ja sitoutuneen henkilöstön sekä parantaa työhyvinvointia.

3. Core Plus

Siirryttäessä uusille markkina-alueille ja varsinkin uusiin maihin, lainsäädäntö ja toimintatavat vaihtelevat suuresti. On kriittisen tärkeää saada myös HR-toiminnot pyörimään suunnitelman mukaisesti ilman ongelmia heti alusta alkaen.

Core Plus auttaa yrityksiä suunnittelemaan ja, ennen kaikkea, toimeenpanemaan henkilökuntaa koskevat prosessit yhdessä liiketoiminnan- ja HR-strategian kanssa paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

Core Plus rakentaa analyysinsa pohjalta kokonaisvaltaisen henkilöstö-käsikirjan, joka antaa selkeät ohjeet ja toimintatavat kaikkiin henkilöstöä koskeviin osa-alueisiin. Käsikirjan avulla työntekijät omaksuvat uudet asiat vaivattomammin ja nopeammin, mikä edesauttaa ja tukee yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita.

4. DAILY Plus

Yrityksen päivittäiset HR-toiminnot ovat osa suurempaa kokonaisuutta ja tärkeä elementti liiketoiminnan sujuvuuden kannalta. Vaativammat ja monimutkaisemmat henkilöstöasiat vievät enemmän aikaa, mikä vaikuttaa yrityksen toimintaan.

Daily Plus on palvelu yrityksen päivittäisiin vaativimpiin henkilöstöä koskeviin asioihin. Se antaa asiantuntijuutensa yrityksen käyttöön ja toimii HR-kumppanina, minkä ansiosta HR-haasteet eivät sido muiden resursseja liikaa.

Daily Plus räätälöidään aina yrityksen tarpeiden mukaan joko hoitamaan yksittäisiä tehtäviä tai ottamaan kokonaisvastuun yrityksen HR-toiminnoista. Daily Plus toimii “HR as a service”-pohjalta.

5. SHAPE Plus

Yritykset kohtaavat toisinaan muutostarpeita. Muutoksia voi olla lukuisia erilaisia liittyen yrityksen eri liiketoimintavaiheisiin, esim. yritysostot ja niiden jälkeinen integrointi, toiminnan tehostaminen tai liiketoimintojen myyminen.

Shape Plus on HR-työkalu muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin keskittyen henkilöstön muutoskyvykkyyteen. Muutosprojekteissa jokaisen organisaation lähtötilanteet ovat erilaisia ja vaativat omanlaisensa työkalut ja suunnitelman.

Shape Plus rakentaa muutosmatkan organisaatiokohtaisesti varmistaen, että ihmiset saadaan nopeammin mukaan muutokseen ja omaksumaan uusia ajatusmalleja ja toimintatapoja.

6. GROWTH Plus

Growth Plus tarjoaa räätälöityjä koulutuksia yrityksen tarpeisiin. Se sisältää neljä erilaista palvelukokonaisuutta: Coaching, Team development, HR training ja esimiestaitojen kehittäminen.

Growth Plus tukee yksilöiden ja ryhmien kasvua halutuissa teemoissa, kuten esim. uuteen rooliin kasvaminen, esimiehenä/johtajana kehittyminen tai ryhmän yhteisten tavoitteiden kirkastaminen. Kaikki valmennukset ovat lyhyen tai pitkän tähtäimen tarpeisiin räätälöityjä.

Growth Plus voidaan tarvittaessa liittää myös osaksi muita projekteja. Esimerkiksi muutosprojekteissa on mahdollista antaa muutoskoulutusta esimiehille. Growth Plus antaa avaimet parempaan johtajuuteen ja osaamiseen, jonka johdosta työsuoritus paranee ja työhyvinvointi kasvaa.