PALVELUT

Nuori yritys kohtaa lukuisia haasteita, jotka usein jätetään hoitamatta tai hoidetaan huonosti alkukiireen ja kasvun kustannuksella. Erityisesti henkilöstöjohtaminen ja rekrytoinnit ovat haasteellisia kiireisessä aikataulussa, mutta kuitenkin ensisijaisen tärkeitä kestävän kasvun näkökulmasta.

Palveluidemme ansiosta yritys voi keskittyä itselleen olennaisiin asioihin HR-toiminnoista tinkimättä. Avullamme henkilöstöjohtaminen ja rekrytoinnit pysyvät kasvun vauhdissa ja tukevat liiketoimintaa oikealla tavalla niin Suomessa kuin kansainvälisilläkin markkinoilla.

HR Plus tarjoaa Startup-vaiheessa oleville yrityksille seuraavat kolme palvelukokonaisuutta:

1. ANALYSE PLUS

2. CORE PLUS

3. DAILY PLUS

1. Analyse Plus

Analyse Plus on kehitetty arvioimaan yrityksen HR-toiminnot perusteellisesti. Se toimii samalla ajatuksella kuin auton vuosikatsastus, jossa kohde tarkastetaan ja testataan, minkä jälkeen sille annetaan raportti korjausehdotuksineen. Analyze Plus antaa arviossaan tarkan analyysin yrityksen sen hetkisistä HR-toiminnoista sekä ehdotuksen niiden kehittämiseksi. Arvio antaa yritykselle toimivat työkalut tuottaa lisäarvoa sekä kilpailuetua omien HR-toimintojensa kautta.

Hyvin suunniteltu henkilöstöjohtaminen on yksi yrityksen menestymisen avaintekijöistä. Analyse Plus sopii pienempien yritysten kokonaisvaltaiseen HR-toimintojen kartoitukseen ja suurten yritysten tiettyjen, etukäteen valittujen, HR-toimintojen kartoittamiseen.

2. Core Plus

Siirryttäessä uusille markkina-alueille ja varsinkin uusiin maihin, lainsäädäntö ja toimintatavat vaihtelevat suuresti. On kriittisen tärkeää saada myös HR-toiminnot pyörimään suunnitelman mukaisesti ilman ongelmia heti alusta alkaen.

Core Plus auttaa yrityksiä suunnittelemaan ja, ennen kaikkea, toimeenpanemaan henkilökuntaa koskevat prosessit yhdessä liiketoiminnan- ja HR-strategian kanssa paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

Core Plus rakentaa analyysinsa pohjalta kokonaisvaltaisen henkilöstö-käsikirjan, joka antaa selkeät ohjeet ja toimintatavat kaikkiin henkilöstöä koskeviin osa-alueisiin. Käsikirjan avulla työntekijät omaksuvat uudet asiat vaivattomammin ja nopeammin, mikä edesauttaa ja tukee yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita.

3. GROWTH Plus

Growth Plus tarjoaa räätälöityjä koulutuksia yrityksen tarpeisiin. Se sisältää neljä erilaista palvelukokonaisuutta: Coaching, Team development, HR training ja esimiestaitojen kehittäminen.

Growth Plus tukee yksilöiden ja ryhmien kasvua halutuissa teemoissa, kuten esim. uuteen rooliin kasvaminen, esimiehenä/johtajana kehittyminen tai ryhmän yhteisten tavoitteiden kirkastaminen. Kaikki valmennukset ovat lyhyen tai pitkän tähtäimen tarpeisiin räätälöityjä.

Growth Plus voidaan tarvittaessa liittää myös osaksi muita projekteja. Esimerkiksi muutosprojekteissa on mahdollista antaa muutoskoulutusta esimiehille. Growth Plus antaa avaimet parempaan johtajuuteen ja osaamiseen, jonka johdosta työsuoritus paranee ja työhyvinvointi kasvaa.