Reference

Organization change project for KONE

KONE

Muutosprojektin tarkoituksena oli tehostaa globaalia organisaatiota esimerkiksi henkilöstön ja rooliarvioinnin avulla. Projektissa HR Plus työskenteli globaalin toteutuspäällikön roolissa. HR Plussan päätehtävät olivat toteutuksen suunnittelu, toteutus ja seuranta.

HR Plus huolehti sidosryhmille raportoinnista, viestintämateriaalin suunnittelusta, useiden maiden toteutusten sovittamisesta samaan aikatauluun, mahdollisten konsulttien tukemisesta, esihenkilöiden muutosjohtamisen koulutuksesta, irtisanomisapuohjelman rakentamisesta ulkopuolisen palveluntarjoajan ja KONEen kanssa, teknisten muutosten toteuttamisesta eri järjestelmissä ja kaikkien irtisanomisasiakirjojen tekemisestä Suomessa. HR Plus otettiin projektiin mukaan auttamaan monimutkaisten kansainvälisen organisaation laajuisten muutosten ammattimaisessa toteuttamisessa. Hanke toteutettiin pääosin vuoden 2021 aikana, useissa vaiheissa. 

References

Our references