HR Plus Oy Tietosuojaseloste – asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

HR Plus Oy Yhteystiedot:
Kappelikuja 6 02200 Espoo
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa HR Plus Oy / Saara Siltala

Kappelikuja 6 
02200 Espoo
+358 40 738 5639

saara@hrplus.fi

2. Rekisterin nimi

HR Plus Oy:n asiakasrekisteri

3. Rekisteröidyt, henkilötietojen käyttötarkoitus ja rekisterin pitämisperuste

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asianmukaisia kaupallisia tarkoituksia varten.

 

Palvelun ja tuotteen tarjoaminen sekä asiakassuhteen ylläpitäminen

Käsittelemme henkilötietoja, tarjotaksemme ja toimittaaksemme sinulle tai edustamallesi yritykselle tuotteitamme ja palveluitamme. Toimimme näin ylläpitääksemme sinun tai edustamasi yrityksen ja HR Plus Oy:n välistä asiakassuhdetta. Henkilötietojen käsittely perustuu tässä tapauksessa sinun tai edustamasi yrityksen ja HR Plus Oy:n väliseen sopimukseen. 

 

Markkinointi

Olemme yhteydessä sinuun tarjotaksemme sinulle yrityksemme tuotteita ja palveluita sekä jakaaksemme tietoa näistä ja kutsuaksemme sinut yrityksemme järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin. Sinulla on milloin tahansa oikeus kieltää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointiin lähettämällä meille viestin osoitteeseen info@hrplus.fi. Emme lähesty sinua tämän jälkeen suoramarkkinointitarkoituksessa. 

 

Palvelun kehittäminen ja tietoturva

Käsittelemme henkilötietojasi myös palveluidemme ja verkkosivujemme kehittämiseen sekä verkkosivujemme tietoturvan varmistamiseen.

 

Suostumukseesi perustuva henkilötietojen käsittely

Käsittelemme henkilötietojasi myös muihin tarkoituksiin, joihin olet antanut meille suostumuksen, esimerkiksi koulutuksien osallistujalistojen keräämiseen.

 

Lakien noudattaminen

Käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi tai toimittaaksemme viranomaisille tietoja, joita heidän on lakiin perustuen oikeus saada.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Keräämme asiakasrekisteriimme tietoja, joita olet antanut meille esimerkiksi myynti- tai markkinointitapaamisten yhteydessä, verkostoitumistapaamisissa, koulutuksissa, vieraillessasi verkkosivuillamme tai muuten asiakassuhteemme aikana meille antamiasi tietoja. Keräämme asiakasrekisteriimme tietoa myös kolmansilta osapuolilta soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa esim. kaupparekisteristä ja yritys- ja yhteisötietojärjestelmistä.

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

  • Yhteystiedot; nimi, osoitetiedot, sähköposti, puhelinnumero sekä asemasi edustamassasi yrityksessä. 
  • Asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat tiedot; palveluita ja niiden tilausta ja toteuttamista koskevat tiedot, laskutustiedot, maksutiedot, markkinointikiellot
  • Asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto  

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@hrplus.fi .

 

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

 

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: asiakkailta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai sen aikana tai verkkolomakkeen kautta, kolmansilta osapuolilta kaupparekisteristä tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä.

7. Henkilötietojen luovutukset

Luovutamme henkilötietoja kolmansille osapuolille:

  • Suomen viranomaisille heidän niin lakiin perustuen vaatiessa
  • Asiakastyytyväisyystutkimuksissa ja markkinointitutkimuksissa palveluntarjoajille, kun he käsittelevät henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Nämä palveluntarjoajat ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Luovuttaessamme henkilötietoja kolmansille osapuolille huolehdimme tietojen asianmukaisesta käsittelystä.

8. Henkilötietojen luovutukset EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle

Asiakastyytyväisyystutkimuksissa ja markkinointitutkimuksissa käyttämämme palveluntarjoajat siirtävät henkilötietoja Yhdysvaltoihin palveluntuottamisen yhteydessä. Käyttämämme palveluntarjoajat ovat sitoutuneet Yhdysvaltojen ja EU:n väliseen Privacy Shield -järjestelyyn, jolla turvataan henkilötietojen käsittelyä tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.  Lisää tietoa Privacy Shieldistä www.privacyshield.com . Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia: 

  • SurveyMonkey Inc.
  • The Rocket Science Group LLC/d/b/a MailChimp

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Evästeet ja tietojen keruu HR Plus verkkosivujen kautta ja sosiaalisessa mediassa

Keräämme verkkosivujemme kautta niitä tietoja sinusta, jotka päätät antaa meille täyttämällä tietosi sivuilla olevaan lomakkeeseen.