HR PLUS

Our references

Our collaboration with YTM-Industrial Oy, which specializes in the sale, design and after-sales services of technical equipment, components and systems, began with an HR analysis to assess the customer’s human resources practices and management. The assessment was made by interviewing the company's management and supervisors, as well as by reviewing the personnel policies and guidelines. Based on the evaluation, we prepared a report on the strengths of the human resources management and personnel policies, as well as areas of development with recommendations for action. This report was presented to the management team. The joint discussion resulted in a clear perspective on HR priorities and development projects. After this, our cooperation continued on various HR matters, such as working hours questions, updating employee policies and personnel plans, developing the compensation system, and advising on personnel matters.

Elematic Oyj, a company that has grown significantly and has become international, needed an external assessment to evaluate its current HR practices and to propose priorities for leadership development and how they could be implemented. The HR analysis was performed by reviewing materials and HR practices and interviewing a group of managers, executives and HR experts in Finland and in two units located abroad. The final report was a summary of the strengths and development opportunities of the HR practices and recommendations for both short and longer term action.

As a part of the leadership analysis, we also carried out a series of interviews in the background. The results of the interviews were used in a leadership workshop with the customer. Based on the company's strategy values and interviews, we prepared a proposal for the company's leadership principles. As a final report, a suggestion was made to the customer to strengthen and implement the leadership principles in the organization and in various HR management processes. In addition, on the basis of the interviews and the workshop, we made a proposal to the customer about the content of the leadership development programme and different ways of implementing it.

Interim HR assignment

Minna Koisti, HR Director at NCC Building Nordics, Finland

In autumn 2022, NCC Building Finland's HR Business Partner moved out of the company to new challenges and we needed an experienced business-oriented HR professional on short notice to drive HR projects together with the business. During the fall, we made structural changes in the business and conducted change negotiations in the business area supported by Sari. Sari played a strong role in the strategic HR planning process from Work Force Planning and with her positive and proactive approach she contributed to all HR projects in excellent cooperation with the business and the HR team.

Sari received excellent feedback from both the HR team and the business. I highly recommend Sari for demanding HR assignments, as an experienced HR professional she quickly covers all the tasks and complexities in a short time frame. 

 

HR Support in change negotiations

An Expert Organization

When conducting change negotiations, it is important to ensure that this is done in accordance with labour law, in a way that people are respected and that enables genuine interaction. We supported an expert organisation in HR, which needed to initiate change negotiations with workforce reductions. We created a roadmap for the process and the necessary documentation. We were involved in coaching at all stages of the process and participated in the meetings, including preparing the written reports. During the negotiations, many questions were asked, to which the CEO responded openly and comprehensively, ensuring that there was genuine interaction in the change negotiations and that the negotiations were conducted in a constructive spirit.  

The customer's feedback was that "especially Eija's careful preparation with various documents was much needed and also during the process the professional sparring gave great support to achieve the best possible outcome. I had started as CEO of the company only a few weeks before and the process would have been really challenging without a skilled partner." 

A company in the food industry needed an experienced Senior HR Advisor for their People organization on short notice. The company had launched a change project regarding their HR service model with the goal of finishing the project with in-house HR professionals. The focus of the project was on clarifying the service model, defining the roles and responsibilities of the new service model, distincting work roles in regards of overlap, and leading the change. The project was successful and the new service model was implemented.  

The company was also initiating a corporate-level Future of Work project, which approached the future of work from both a strategic and operational perspective: what are the long-term changes in working life, and what is the company's approach to them? How will work and working be approached after the pandemic? For this project, HR Plus conducted a background survey, gathering views on the future direction and basis for decision-making from a number of different channels.

The duration of this interim assignment, which focused on two projects, was 4 months.  

Outsourced HR Services

Teknologiateollisuuden yritys

Olemme toimineet vuodesta 2019 alkaen osa-aikaisena HR-kumppanina varsinaissuomalaiselle teknologiateollisuuden yritykselle. Yritys ei kokonsa puolesta tarvitse vielä kokoaikaista henkilöstöasiantuntijaa, mutta osa-aikaiselle HR-tuelle on tarvetta. Yhteistyö käynnistyi laatujärjestelmään liittyvällä projektilla, mutta muuttui pian pitkäjänteiseksi yhteistyöksi, jossa konsulttimme työskentelee yrityksessä kiinteällä tuntiveloituksella 1–1,5 päivää viikossa. Työ on pitänyt sisällään mm. henkilöstökäytäntöjen rakentamista ja kehittämistä, työsuhdeasioiden hoitoa ja esihenkilöiden opastamista sekä tukemista niissä, rekrytointeja, palkkausjärjestelmän kehittämistä, henkilöstösuunnitelmien ja –ohjelmien päivittämistä, esihenkilövalmennusta ja hyvinvoinnin kehittämistä.  

HR Plus Oy tuo asiakkaalle uusimman tiedon henkilöstöasioissa ja osaa myös kyseenalaistaa olemassa olevia käytäntöjä. Monet välttämättömät henkilöstöasiat on saatu kuntoon ja johto on voinut keskittyä liiketoiminnan johtamiseen. Lisäksi erityisesti esihenkilöt ovat olleet HR-tuesta kiitollisia. 

Esihenkilövalmennus Oikiolle

Heikki Yrjölä, Toimitusjohtaja, OIKIO Digital Performance Agency

”OIKIO on kasvava digitaalisen markkinoinnin ja myynnin asiantuntijatoimisto, jossa esihenkilöiden määrä on lisääntynyt viime vuosien aikana. Tavoitteenamme on olla alan paras vaihtoehto työntekijöille ja osana tätä päämäärää meille on tärkeää panostaa laadukkaaseen esihenkilötyöhön. Käännyimme Sarin ja HR Plussan puoleen, kun halusimme tarjota esihenkilöroolissa työskenteleville työntekijöillemme lisää tietotaitoa ja välineitä arkisiin tilanteisiin. 
 
Esihenkilövalmennus järjestettiin koulutussarjana, jossa käytiin kattavasti läpi esihenkilötyön eri osa-alueet hyödyntäen sekä luentomaisia materiaaleja että käytännön harjoituksia. Suunnittelu toteutettiin yhteistyössä oman henkilöstöhallintomme kanssa ja sisällöissä onnistuttiin huomioimaan yrityksemme toiveet ja tarpeet. 
 
Sari on ammattitaitoinen kouluttaja, joka luontevasti ohjaa isompaakin ryhmää sekä ottaa huomioon ryhmän oman kulttuurin, arvot ja toimintatavat. Valmennus kirkasti muun muassa esihenkilötyöhön liittyviä vastuita ja velvoitteita sekä johtamisen periaatteita. Esihenkilömme saivat koulutuksesta myös konkreettisia työkaluja omaan työhönsä. Voimme lämpimästi suositella Saria ja HR Plussaa.” 

Interim HR Director

Patrik Sallner, CEO, Fonecta Oy

"In spring 2022, Fonecta's HR Director left the company and an experienced HR Director was needed quickly to take charge of ongoing projects and lead the HR function and HR team. The selection and replacement of an occupational health care provider, the design of Fonecta's job structure and the evaluation of the demands using the Palkkavaaka® (i.e. pay scale) method, and the development of a front office were all in progress. In addition, the ICT Employees' strike during the spring lasted 6 weeks, which caused additional work for the organisation and the HR team. 

 Sari Mononen from HR Plus was able to start on a couple of weeks' notice and very quickly got a firm grip on the HR team and the ongoing projects. She carried the projects forward in good cooperation with her colleagues despite the strike. Sari's attitude and performance received very positive feedback from the HR team and the management team.  

Sari assisted in the search process and selection of a new HR Director and made a controlled transfer of responsibility when this person started after the summer. I am very grateful to Sari for her professional assistance and can warmly recommend her for even the most demanding change projects. "  

Muutosprojektin tarkoituksena oli tehostaa globaalia organisaatiota esimerkiksi henkilöstön ja rooliarvioinnin avulla. Projektissa HR Plus työskenteli globaalin toteutuspäällikön roolissa. HR Plussan päätehtävät olivat toteutuksen suunnittelu, toteutus ja seuranta.

HR Plus huolehti sidosryhmille raportoinnista, viestintämateriaalin suunnittelusta, useiden maiden toteutusten sovittamisesta samaan aikatauluun, mahdollisten konsulttien tukemisesta, esihenkilöiden muutosjohtamisen koulutuksesta, irtisanomisapuohjelman rakentamisesta ulkopuolisen palveluntarjoajan ja KONEen kanssa, teknisten muutosten toteuttamisesta eri järjestelmissä ja kaikkien irtisanomisasiakirjojen tekemisestä Suomessa. HR Plus otettiin projektiin mukaan auttamaan monimutkaisten kansainvälisen organisaation laajuisten muutosten ammattimaisessa toteuttamisessa. Hanke toteutettiin pääosin vuoden 2021 aikana, useissa vaiheissa. 

Enerim Oy aloitti toimintansa itsenäisenä yrityksenä heinäkuussa 2020 ja organisaation perustan ja liiketoimintastrategian luominen aloitettiin uuden omistajan, toimitusjohtajan ja johtoryhmän kanssa. HR-prosessien ja -käytäntöjen luominen aloitettiin HR Plus Oy:n väliaikaisella henkilöstöjohtajalla. 

Työntekijät ja vanhat henkilöstökäytännöt olivat edelliseltä omistajalta ja liiketoiminta jatkui entiseen tapaan, mutta kaikki HR-data, järjestelmät ja HR-prosessit piti arvioida, uudistaa ja tiedot tuli siirtää uusille alustoille. HR Plussan väliaikainen henkilöstöjohtaja johti muutosprosessia ja toteutti muutokset järjestelmissä, osallistui käytännön HR-työhön, tiedotti muutosprosessista ja auttoi toimitusjohtajaa arvioimaan organisaation suorituskykyä ja tiimin rakentamista, mukaan lukien uusien työntekijöiden rekrytointiin liittyvissä prosesseissa.