Kone Oyj

Susanne Skippari

KONE HR

KONE käynnisti vuonna 2017 ohjelman vauhdittaakseen strategian toteutusta ja tukeakseen kannattavaa kasvua. Muutosohjelman tavoitteena on luoda nopeampi, tehokkaampi ja asiakaslähtöisempi organisaatio keskittyen erityisesti maaorganisaatioiden asiakasrajapintaan. Yksi ohjelman periaatteista on suunnitella ja toteuttaa tarvittavat henkilöstöön liittyvät muutokset mahdollisimman hyvin jokaisessa maayhtiössä. Markus Taina, HR Plus Oy:stä, rakensi meille ohjeistukset ja ohjausmekanismeja henkilöstömuutosten toteuttamiseen, läheisessä yhteistyössä HR-organisaationi eri henkilöiden kanssa. Lisäksi HR Plus toi meille henkilöstömuutosten tekemiseen tarvittavaa kokemusta ja projektinhallintatukea.

Posti Group Oy

Pia Ahlgren

VP HR, Business HR

Vuonna 2017-2018 järjestelimme yhdessä Postin liiketoimintayksiköistä liiketoimintaa uudelleen. Tässä yhteydessä siirsimme liiketoimintaa ja työntekijöitä Posti konsernin eri yhtiöiden välillä. Samalla harmonisoimme HR prosesseja ja käytäntöjä.

Koska muutos tapahtui useammassa maassa samaan aikaan, eikä omasta HR tiimistämme ollut mahdollista löytää projektiresurssia muutoksen toteuttamiseen, ulkopuolinen projektipäällikkö HR Plus -yrityksestä toi meille sekä tarvittavan lisäresurssin että kokemusta tämänkaltaisen projektin läpivientiin.

Projektipäällikkö vastasi laaja-alaisesti kaikkien HR-alueeseen kuuluvien tehtävien toteuttamisesta yhdessä Postin sisäisten resurssien kanssa. Saimme muutoksen vietyä läpi onnistuneesti sekä liiketoiminnan että työntekijöiden kannalta.

Kolster Oy

Timo Helosuo

CEO

Syksyllä 2016 Kolster Oy Ab käynnisti ensimmäisenä yhtiönä IPR-toimialalla henkilöstön urapolkusuunnittelun perustuen henkilöstön tehtävästruktuuriin. Markus Taina HR Plus edustajana rakensi meille mallin perustuen työntekijöidemme haastatteluihin sekä aikaisempaan osaamiseensa. Työn lopputulos on nyt käytössä ja sopii hyvin asiantuntijaorganisaatiomme johtamiseen – niin henkilöstön kehittämisen kuin liiketoiminnan johtamisen kannalta.

Mallissa kuvaamme selkeästi vaihtoehtoisia urapolkuja yrityksessämme, ja näin nostamme henkilöstömme sitoutuneisuutta Kolsteriin. Markuksen kanssa työskentely on ollut helppoa. Työskentelyssä olemme hyödyntäneet laajasti esimerkkejä ja kokemuksia, joita Markus on käyttänyt osana mallin rakentamista.

Konecranes Oy

Timo Leskinen

SVP HR

Konecranes on maailman johtava nostokonevalmistaja. Me uskomme, että onnistunut asiakaskokemus luodaan tyytyväisten ja sitoutuneiden työntekijöiden toimesta. Varmistaaksemme, että meillä on oikea lahjakkuus oikeassa paikassa oikeaan aikaan, halusimme analysoida ja kehittää rekrytointitoimintojamme yhdessä liiketoimintayksikössämme EMEA-alueella.

Vuoden 2018 viimeisen kvartaalin aikana HR Plus teki analyysin sen hetkisistä rekrytointitoimenpiteistämme keskittyen huippulahjakkuuksien löytämiseen. HR Plus teki läheistä yhteistyötä HR-osastomme kanssa käyden läpi rekrytointisuunnitelmat, -ohjeistukset, ja -käytännöt, kuin myös odotusarvot uusien työntekijöiden kohdalla. 

Saara ja Veronica antoivat meille ulkopuolisen näkemyksen nykytilastamme sekä kehitysehdotuksen toimenpiteineen, jota HR-osastomme on jo ottanut käytäntöön.  Koko projekti suoritettiin läpi nopeasti ja sillä oli suoria vaikutuksia rekrytointiemme kehitystoimenpiteisiin.

Cargotec Oy

Ilkka Juvonen

HR Director, Corporate Functions

Cargotecilla johtajuus on yksi peruspilareistamme tukemassa tavoitettamme olla maailman johtava älykkäiden lastin- ja kuormankäsittelyratkaisujen tarjoaja. Onnistuaksemme tässä, tarvitsemme tehokkaan ja älykkään HR-osaston työkaluineen, prosesseineen ja palveluineen, jotta meidän työntekijät voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa.

Vuonna 2017 tarvitsimme ylimääräisiä HR-käsiä auttamaan meitä ulkoistus-projektissa. Valitsimme toteuttajaksi HR Plussan, jolla on hyvä maine toimia HR-kumppanina. Markus ja Veronica ottivat kokonaisvaltaisen vastuun projektista ja antoivat meille mahdollisuuden keskittyä muihin tärkeisiin tehtäviin.

Lännen Tekstiilihuolto Oy, Turku

Miika Markkanen

Toimitusjohtaja

HR Plus Oy kartoitti henkilötietojen keräämiseen, tallentamiseen, siirtämiseen ja hävittämiseen liittyvät käytäntömme uutta tietosuoja-asetusta (GDPR) vasten, ehdotti suosituksia ja laati selosteen henkilötietojemme käsittelystä. Lisäksi he päivittivät henkilöstö- ja koulutussuunnitelmamme sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme vastaamaan nykytilannettamme.

He laativat meille selosteista ja suunnitelmista ehdotukset, joiden pohjalta meidän oli helppoa työstää niitä yhdessä vastaamaan meidän tilannettamme.  

Saab Finland Oy

Anders Gardberg

Managing Director

Osana kansainvälistä kasvustrategiaansa, Saab laajensi liiketoimintaansa Suomessa vuonna 2017. Kasvun johdosta tarvitsimme paikallisia HR-tukitoimintoja paikallisesti toteutettuna.

HR Plus auttoi meitä rakentamaan perustan, johon kuuluivat yhteiset HR-prosessit ja käytännöt sekä toimintatavat. Projekti toteutettiin Saabin globaalin HR-ohjeistuksen mukaisesti mutta suomalainen lainsäädäntö huomioiden. Ammattitaitoisen toiminnan ansiosta, saimme luotua toimivan HR-kokonaisuuden 6 kuukaudessa.

Fira Group Oy

Henri Hietala

VP, People Development Fira Group Oy

HR Plus Oy teki Firalle HR-funktion arvioinnin käyttäen menetelmänä HR:n, johdon, esimiesten ja työntekijöiden haastatteluja sekä HR-materiaalien läpikäyntiä ja arviointia. Toimeksiannossa arvioitiin henkilöstöjohtamisen ja HR-käytäntöjen toimivuutta sekä strategista asemaa päivittäisessä johtamisessa ja toiminnassa.

Selvitys toi meille arvokkaan ulkoisen näkemyksen nykytilanteestamme sekä selkeät ehdotukset toimenpiteistä,  joita olemme jo lähteneet viemään käytäntöön. Kovan kasvun ja nopean kehittymisen keskellä organisaatio itse voi tulla ainakin osittain sokeaksi tälle kehitystarpeelle, ja olemme kiitollisia HR Plussalle asiantuntevasta ja rakentavasta tavasta joilla he auttoivat meitä avaamaan silmiämme, ja sen myötä keskustelua, näistä asioista.

Global Manufacturing Company

ANONYMOUS

Program Director

Markus Taina johti globaalia HR-muutosprojektiamme keskittyneesti ja suurella intensiteetillä. Ilman hänen kokemustaan ja intohimoaan, olisimme kohdanneet suuria haasteita pitää kaikki tarvittavat yksityiskohdat kasassa globaalilla tasolla.

Markuksen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa Kiinaan, USA:an ja Eurooppaan sujui vaivattomasti ja hän oli arvostettu johtaja sekä muutostiimin jäsen.

посудыэхолот для смартфонашнуркак выбрать хорошую сковороду отзывыкарго украина китайsunnic.xyz