Reference

Outsourced HR Services

Teknologiateollisuuden yritys

Olemme toimineet vuodesta 2019 alkaen osa-aikaisena HR-kumppanina varsinaissuomalaiselle teknologiateollisuuden yritykselle. Yritys ei kokonsa puolesta tarvitse vielä kokoaikaista henkilöstöasiantuntijaa, mutta osa-aikaiselle HR-tuelle on tarvetta. Yhteistyö käynnistyi laatujärjestelmään liittyvällä projektilla, mutta muuttui pian pitkäjänteiseksi yhteistyöksi, jossa konsulttimme työskentelee yrityksessä kiinteällä tuntiveloituksella 1–1,5 päivää viikossa. Työ on pitänyt sisällään mm. henkilöstökäytäntöjen rakentamista ja kehittämistä, työsuhdeasioiden hoitoa ja esihenkilöiden opastamista sekä tukemista niissä, rekrytointeja, palkkausjärjestelmän kehittämistä, henkilöstösuunnitelmien ja –ohjelmien päivittämistä, esihenkilövalmennusta ja hyvinvoinnin kehittämistä.  

HR Plus Oy tuo asiakkaalle uusimman tiedon henkilöstöasioissa ja osaa myös kyseenalaistaa olemassa olevia käytäntöjä. Monet välttämättömät henkilöstöasiat on saatu kuntoon ja johto on voinut keskittyä liiketoiminnan johtamiseen. Lisäksi erityisesti esihenkilöt ovat olleet HR-tuesta kiitollisia. 

References

Our references