palvelu

Johtajuuden kehittäminen

Me haluamme varmistaa, että henkilöstöjohtamisen asiantuntijoilla on valmiudet toimia muuttuvissa tilanteissa ja ajantasaista osaamista. Valmennamme ja koulutamme asiakasorganisaatioissamme henkilöstöjohtamisen eri osa-alueissa.
palvelut

Tutustu myös muihin palveluihimme

Organisaation ja resurssien suunnittelu

Organisaation ja resurssien suunnittelusta on hyötyä erityisesti yrityksen kasvaessa, jolloin haasteena on usein skaalautuvien henkilöstöhallinnon ratkaisujen rakentaminen. Avustamme yrityksen suunnittelussa ja kehittämisessä koko sen elinkaaren aikana start up-, kasvu-, kypsymis- ja exit-vaiheissa.

Yritysostot & ulkoistukset

Liiketoimintakaupan menestys riippuu lähes aina ihmisistä, ja menestys mitataan yleensä vasta liiketoimintakaupan jälkeen. Erilaiset yritysjärjestelyt, kuten yrityskaupat, fuusiot, jakautumiset ja ulkoistukset, ovat tyypillinen tapa saada aikaan kasvua ja kehittää yrityksen toimintaedellytyksiä.

Organisaatiomuutos

Organisaatiomuutokset vaikuttavat muun muassa yrityksen rakenteeseen, raportointilinjoihin, prosesseihin, roolikuvauksiin ja päätöksentekomalleihin. Usein yritysjärjestely aiheuttaa muutoksia henkilöstörakenteeseen.

Palvelukeskukset

Toimimme yhteistyökumppanina keskitettyjen palveluiden suunnittelussa ja jo olemassa olevien palvelukeskusten kehittämisessä. Olemme kokeneita palvelukeskuksen toimintojen, organisaatiomallin ja resurssien suunnittelussa sekä henkilöstön rekrytoinnissa ja perehdytyksessä.

Organisaatiokulttuuri & henkilöstö

Ihmisissä on aina käyttämätöntä potentiaalia. Vahva kulttuuri toimii yrityksen “liimana”, sitouttaa työntekijät yritykseen ja saa heidät kukoistamaan. Organisaatiokulttuuri ei ole pysyvä vaan sitä voidaan kehittää.

Osaamisen kehittämisen mallit ja työkalut

Strategia ja osaamisen kehittäminen ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Strategiaan määritellään tavoitteet, jotka organisaatio pyrkii saavuttamaan toiminnallaan. On tärkeää pysähtyä tarkastelemaan, mitä strategian toteuttaminen tarkoittaa osaamisen näkökulmasta - millaista osaamista organisaatiossa tarvitaan, jotta päästään tavoitteisiin?

Tiimien kehittäminen

Yksilöiden ja tiimien kehittyminen alkaa itsensä ja tiimin jäsenten tuntemisesta. Tarjoamme henkilöstön kehittämiseen työkaluja ja koulutuksia, joiden avulla yksilöt pääsevät hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja työskentelemään tehokkaasti yhdessä.

Johtajuuden kehittäminen

Me haluamme varmistaa, että henkilöstöjohtamisen asiantuntijoilla on valmiudet toimia muuttuvissa tilanteissa ja ajantasaista osaamista. Valmennamme ja koulutamme asiakasorganisaatioissamme henkilöstöjohtamisen eri osa-alueissa.

Työyhteisösovittelu

Työyhteisön sisäiset ristiriidat ja konfliktit rapauttavat niin yksilön kuin koko tiimin hyvinvointia ja toiminnallisuutta. Käsittelemättöminä konfliktit heikentävät työsuoritusta, vääristävät yksilöiden ajankäyttöä sekä johtavat pahimmillaan sairaslomiin tai puhumattomuuden kierteeseen. Työyhteisösovittelu on toimiva keino työyhteisön ristiriitojen ratkaisussa.

Henkilöstöstrategia

Henkilöstöstrategia pohjautuu organisaation liiketoimintastrategiaan. Haluamme auttaa organisaatiotasi rakentamaan henkilöstöstrategian ja henkilöstöjohtamisen käytännöt, joiden avulla saavutat tavoitteesi.