Puh. +358 405170147

Markus Taina

Toimitusjohtaja

Tuotantotalouden DI, Teknillinen korkeakoulu (nyk. Aalto Yliopisto). MBA -tutkinto, Henley Business School

Erityisosaaminen

 • strateginen HR, kuten henkilöstöstrategia ja organisaation kehittäminen
 • johtaminen, tiimien kehittäminen, valmennus
 • yrityksen uudelleenjärjestelyt ja irtisanomiset sekä niihin liittyvät tukiohjelmat
 • yrityskaupat ja niiden jälkeinen integrointi, ulkoistukset
 • kokemus ja työlainsäädännön tuntemus yli 40 maasta

Historia

 • 20 vuoden laaja ja monipuolinen HR-kokemus Nokialla ja Microsoftilla.
 • Globaaleja ja paikallisia HR-rooleja tuotekehityksessä, tuotannossa ja myynnissä.
 • 10 vuoden kokemus business-HR -rooleista sekä usean vuoden kokemus yrityskaupoista ja ulkoistuksista.
 • 20+ vuoden kokemus linja- ja projektijohtamisesta.
 • HR Plus Oy:n toimitusjohtaja v 2016 alkaen.

Puh. +358 407385639

Saara Siltala

PARTNER

Kauppatieteiden maisteri, Turun kauppakorkeakoulu.

Erityisosaaminen

 • henkilöstöhallinto ja liiketoimintajohtaminen
 • resursointi, työvoiman suunnittelu, kehittäminen ja rekrytointi
 • henkilöstöhallinnon prosessien suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen
 • projektinhallinta ja muutosjohtaminen organisaatioiden muutosprojekteissa
 • henkilöstöhallinnon operatiivisen mallin uudistukset sekä toimintojen vakauttaminen henkilöstöhallinnon palvelukeskusmallissa
 • fuusiot ja yrityskaupat

Historia

 • 15+ vuoden HR-kokemus puhelin- ja tietoliikennetoimialoilta.
 • Kokemusta operatiivisten HR-palveluiden tuottamisesta maittain-, liiketoimintayksikköittäin- ja keskitettyjen HR-palvelukeskuksien kautta.
 • Strategisen HR-Business Partner -tuen tuottamista erilaisille liiketoimintayksiköille alue- ja globaalilla tasolla.
 • 10+ vuoden kokemus linja- ja projektijohtamisesta.
 • HR Plus Oy:n osa-omistaja v 2017 alkaen.

Puh. +358 405134858

Eija potinkara

PEOPLE & CULTURE ADVISOR

VTM (sosiologia, sosiaalipolitiikka ja psykologia), Turun yliopisto, Certified Business Coach, Group & Team Coaching Diploma. Työskentelee pääasiassa Turun alueella.

Erityisosaaminen

 • strategiasta johdetun osaamisen kehittämissuunnitelmat + muut henkilöstösuunnitelmat
 • työsuorituksen johtamismallien kehittäminen yrityksen strategiasta käsin
 • HR-toimintojen kartoitukset, HR-prosessien ja -käytäntöjen uudistaminen, HR:n laatuprosessien rakentaminen
 • työsuhdeasiat, luottamushenkilöyhteistyö
 • työhyvinvointihankkeiden suunnittelu ja toteutus ja työtyytyväisyystutkimusten toteutus
 • HR-tuki yritysostoissa ja integraatioissa
 • johdon, HR:n ja avainhenkilöiden valmennus

Historia

 • 20+ vuoden kokemus erilaisista HR-tehtävistä globaaleissa yrityksissä.
 • Vastannut Suomen ja muiden Pohjoismaiden HR-toiminnoista.
 • Toimialatuntemusta kemianteollisuudesta sekä teknologiateollisuudesta (bioteknologia).
 • Tukenut HR Business Partner -roolissa johtoa, asiantuntija-, tuotanto- ja myynti/huolto-organisaatioita.

Puh. +358 405062072

Katriina Schrey-Niemenmaa

Senior advisor

Sähkötekniikan DI, tekniikan lisensiaatti, Master of Quality (kaikki Aalto yliopistosta entinen TKK), opettajan pedagoginen pätevyys (Helsingin yliopisto ja Haaga Helia)

Erityisosaaminen

 • Strategiaa tukeva osaamisen kehittäminen  
 • kestävä kehitys integroituna osaamistavoitteisiin
 • kokonaisvaltainen koulutuksen laadun kehittäminen
 • elämänikäisen oppimisen ja koulutuksen kansainvälisen verkoston hyödyntäminen, EU projektit
 • monialaisuuden ja -kulttuurisuusuuden käyttö voimavarana
 • korkeakoulu – teollisuus / muu organisaatio yhteistyö
 • oppimisen ilo

Historia

 • Monipuolinen työkokemus osaamisen eri intressiryhmien taholta tekijänä, koordinoijana, päällikkönä ja johtajana: teollisuudessa Kone Oy ja Nokia Oy, järjestöissä koulutuspolitiikan rakentajana sekä korkeakoulussa yhteistyöhankkeiden tekijänä, opettajana, pedagogina ja koulutuksen laadun tutkijana
 • Kansainvälinen verkostoitumisosaaminen. Vastuullisia tehtäviä insinöörikoulutuksen ja täydennyskoulutuksen järjestöissä. Eurooppalaisten hankkeiden toimija ja vastuuhenkilö. Monipuolinen kokemus konferenssien esitelmöijänä ja työpajojen vetäjänä.

Puh. +358 504089807

Merja Helkelä

Senior Consultant

Kauppatieteiden maisteri, organisaatiot ja johtaminen. Sosiaalipsykologian ja viestinnän opintoja.

Erityisosaaminen

 • HR -prosessien rakentaminen ja arviointi
 • Talent Management
 • Työntekijöiden sitouttaminen ja osallistaminen
 • Työnantajakuvan rakentaminen
 • Sisäinen viestintä
 • Coaching

Historia

 • Vahvan kehitysotteen omaava HR generalisti,
 • Yli 20 vuoden laaja ja monipuolinen kokemus eri HR rooleista
 • Vahva kokemus työsuhdeasioista
 • Johtajien, HR:n sekä avainhenkilöiden coaching
 • Työnohjaaja ja prosessikonsultti

Anna Lahti

People & Culture Coordinator

Käynnissä olevat kauppatieteiden maisterin opinnot Aalto-Yliopistossa, sivuaineena psykologia Tampereen yliopistosta. International Business -kandidaattiohjelma (BScBA Program) Aalto-yliopisto.

Erityisosaaminen

 • Parhaillaan erikoistumassa strategiseen henkilöstöjohtamiseen

 • Ihmisten vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

 • Henkilöstön kehittäminen ja oppimisen ilo

 • Tiimityöskentelyn ja yhteisöllisyyden toteuttaminen

 • Viestinnälliset ja kulttuuriset taidot

Historia

 • Opinnoissa erikoistuminen henkilöstöhallintoon ja psykologiaan, erityisesti ihmisten käyttäytymiseen.

 • Monipuolinen osaaminen kansainvälisyydestä sekä kulttuurin roolista osana liiketoimintaa.

 • Laaja kokemus tiimityöskentelyn hyödyntämisestä eri tilanteissa, lasten ja nuorten ohjaajana, opettajana sekä itse monikulttuurisen tiimin jäsenenä.

 • Monimuotoisten henkilöstöhallinnon prosessien hallinnointi ja koordinointi HR-harjoittelijana sekä sisällön tuottaminen osana henkilöstön kehittämistä.

SINÄ?

Oletko sinä seuraava HR Plussalainen? Jos koet, että haluat olla osa huipputiimiämme, lähetä avoin hakemus ja CV:si osoitteeseen: contact@hrplus.fi