Puh. 010 2121470

Markus Taina

Toimitusjohtaja

Tuotantotalouden DI, Teknillinen korkeakoulu (nyk. Aalto Yliopisto). MBA -tutkinto, Henley Business School

Erityisosaaminen

 • strateginen HR, kuten henkilöstöstrategia ja organisaation kehittäminen
 • johtaminen, tiimien kehittäminen, valmennus
 • yrityksen uudelleenjärjestelyt ja irtisanomiset sekä niihin liittyvät tukiohjelmat
 • yrityskaupat ja niiden jälkeinen integrointi, ulkoistukset
 • kokemus ja työlainsäädännön tuntemus yli 40 maasta

Kokemus

 • 20 vuoden laaja ja monipuolinen HR-kokemus Nokialla ja Microsoftilla.
 • Globaaleja ja paikallisia HR-rooleja tuotekehityksessä, tuotannossa ja myynnissä.
 • 10 vuoden kokemus business-HR -rooleista sekä usean vuoden kokemus yrityskaupoista ja ulkoistuksista.
 • 20+ vuoden kokemus linja- ja projektijohtamisesta.
 • HR Plus Oy:n toimitusjohtaja v 2016 alkaen.

Puh. 010 2121472

Saara Siltala

PARTNER

Kauppatieteiden maisteri, Turun kauppakorkeakoulu.

Erityisosaaminen

 • henkilöstöhallinto ja liiketoimintajohtaminen
 • resursointi, työvoiman suunnittelu, kehittäminen ja rekrytointi
 • henkilöstöhallinnon prosessien suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen
 • projektinhallinta ja muutosjohtaminen organisaatioiden muutosprojekteissa
 • henkilöstöhallinnon operatiivisen mallin uudistukset sekä toimintojen vakauttaminen henkilöstöhallinnon palvelukeskusmallissa
 • fuusiot ja yrityskaupat

Kokemus

 • 15+ vuoden HR-kokemus puhelin- ja tietoliikennetoimialoilta.
 • Kokemusta operatiivisten HR-palveluiden tuottamisesta maittain-, liiketoimintayksikköittäin- ja keskitettyjen HR-palvelukeskuksien kautta.
 • Strategisen HR-Business Partner -tuen tuottamista erilaisille liiketoimintayksiköille alue- ja globaalilla tasolla.
 • 10+ vuoden kokemus linja- ja projektijohtamisesta.
 • HR Plus Oy:n osa-omistaja v 2017 alkaen.

Puh. 0102121473

Eija potinkara

PEOPLE & CULTURE ADVISOR

VTM (sosiologia, sosiaalipolitiikka ja psykologia), Turun yliopisto, Certified Business Coach, Group & Team Coaching Diploma. Työskentelee pääasiassa Turun alueella.

Erityisosaaminen

 • strategiasta johdetun osaamisen kehittämissuunnitelmat + muut henkilöstösuunnitelmat
 • työsuorituksen johtamismallien kehittäminen yrityksen strategiasta käsin
 • HR-toimintojen kartoitukset, HR-prosessien ja -käytäntöjen uudistaminen, HR:n laatuprosessien rakentaminen
 • työsuhdeasiat, luottamushenkilöyhteistyö
 • työhyvinvointihankkeiden suunnittelu ja toteutus ja työtyytyväisyystutkimusten toteutus
 • HR-tuki yritysostoissa ja integraatioissa
 • johdon, HR:n ja avainhenkilöiden valmennus

Kokemus

 • 20+ vuoden kokemus erilaisista HR-tehtävistä globaaleissa yrityksissä.
 • Vastannut Suomen ja muiden Pohjoismaiden HR-toiminnoista.
 • Toimialatuntemusta kemianteollisuudesta sekä teknologiateollisuudesta (bioteknologia).
 • Tukenut HR Business Partner -roolissa johtoa, asiantuntija-, tuotanto- ja myynti/huolto-organisaatioita.

Puh. 040 5062072

Katriina Schrey-Niemenmaa

Senior advisor

Sähkötekniikan DI, tekniikan lisensiaatti, Master of Quality (kaikki Aalto yliopistosta entinen TKK), opettajan pedagoginen pätevyys (Helsingin yliopisto ja Haaga Helia)

Erityisosaaminen

 • Strategiaa tukeva osaamisen kehittäminen
 • kestävä kehitys integroituna osaamistavoitteisiin
 • kokonaisvaltainen koulutuksen laadun kehittäminen
 • elämänikäisen oppimisen ja koulutuksen kansainvälisen verkoston hyödyntäminen, EU projektit
 • monialaisuuden ja -kulttuurisuusuuden käyttö voimavarana
 • korkeakoulu – teollisuus / muu organisaatio yhteistyö
 • oppimisen ilo

Kokemus

 • Monipuolinen työkokemus osaamisen eri intressiryhmien taholta tekijänä, koordinoijana, päällikkönä ja johtajana: teollisuudessa Kone Oy ja Nokia Oy, järjestöissä koulutuspolitiikan rakentajana sekä korkeakoulussa yhteistyöhankkeiden tekijänä, opettajana, pedagogina ja koulutuksen laadun tutkijana
 • Kansainvälinen verkostoitumisosaaminen. Vastuullisia tehtäviä insinöörikoulutuksen ja täydennyskoulutuksen järjestöissä. Eurooppalaisten hankkeiden toimija ja vastuuhenkilö. Monipuolinen kokemus konferenssien esitelmöijänä ja työpajojen vetäjänä.

Puh. 050 4089807

Merja Helkelä

Senior Consultant

Kauppatieteiden maisteri, organisaatiot ja johtaminen. Sosiaalipsykologian ja viestinnän opintoja.

Erityisosaaminen

 • HR -prosessien rakentaminen ja arviointi
 • Talent Management
 • Työntekijöiden sitouttaminen ja osallistaminen
 • Työnantajakuvan rakentaminen
 • Sisäinen viestintä
 • Coaching

Kokemus

 • Vahvan kehitysotteen omaava HR generalisti,
 • Yli 20 vuoden laaja ja monipuolinen kokemus eri HR rooleista
 • Vahva kokemus työsuhdeasioista
 • Johtajien, HR:n sekä avainhenkilöiden coaching
 • Työnohjaaja ja prosessikonsultti

Emmi Degerholm

HR consultant

Filosofian Maisteri, Turun Yliopisto, Gestalt Practitioner, Gestalt Institute of Cleveland ja Certified Project Management Professional, PMI. Psykoterapian ja organisaatioiden konsultoinnin opintoja.

Erityisosaaminen

 • Projektinhallinta ja muutosjohtaminen
 • Henkilöstöhallinnon operatiivisen mallin kehittäminen, optimointi ja vakauttaminen, skaalautuvat HR-palvelut ja prosessit, tavoitteena erinomainen käyttäjäkokemus
 • HR-politiikkojen ja -prosessien suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen
 • HR-konsultointi ja valmennus
 • HR-palvelujen hallinta

Kokemus

 • Henkilöstöhallinnon ammattilainen yli 15 vuoden kokemuksella erilaisissa HR-tehtävissä globaaleissa organisaatioissa.
 • Erikoistunut johtamaan HR-transformaatioprojekteja globaaleissa, alueellisissa sekä lokaaleissa ympäristöissä
 • Vahva HR-prosessi ja operatiivinen osaaminen
 • Laaja kokemus työskentelystä useiden maiden työlainsäädännön, lokaalien vaatimusten, käytäntöjen sekä erilaisten kulttuurien parissa.

Puh. 050 5651954

Sari Mononen

Senior Advisor, Strategic HR

 • Kokenut HR-ammattilainen, jolla on rikas globaali johtamis-, organisaatiokehitys- ja yritysjärjestelykokemus 25 vuoden ajalta yhdistettynä vahvaan henkilöstöjohtamiseen, sidosryhmien johtamiseen ja muutosjohtamiseen.
 • Erilaisia HR-rooleja CHRO:sta liikekumppanirooleihin palvelu-, myynti-, konsultointi-, IT- ja ohjelmisto- ja logistiikka-aloilla niin pienissä kuin suurissa organisaatioissa. HR-toiminnan ja yrityskulttuurin rakentaminen ja johtaminen osana liiketoiminnan johtoryhmiä
 • Keskeisiä osaamisalueita ovat projekti- ja muutosjohtaminen organisaation ja liiketoiminnan muutoksissa, mukaan lukien integraatioprojektit, yrityskulttuurin rakentaminen johtajuuden kehittämisen avulla ja johtoryhmäyhteistyö

SINÄ?

Oletko sinä seuraava HR Plussalainen? Jos koet, että haluat olla osa huipputiimiämme, lähetä avoin hakemus ja CV:si osoitteeseen: contact@hrplus.fi