palvelut

Organisaatioiden kehittäminen

Kun organisaatioita kehitetään uuden strategian ja sen toimeenpanon tai erilaisten muutostarpeiden myötä, auttavat huolellinen suunnittelu ja määrittely tunnistamaan oikeat ja konkreettiset muutostarpeet organisaatiossa sekä niihin parhaiten toimivat keinot. Tunnistettavia, suunnittelussa huomioitavia asioita ovat esimerkiksi organisaation rakenteen, toimintamallin, tehtävän työn, tarvittavan osaamisen sekä resurssien strategian mukainen määrittely.

Miten voimme auttaa organisaatiotasi?

Organisaation ja resurssien suunnittelu

Organisaation ja resurssien suunnittelusta on hyötyä erityisesti yrityksen kasvaessa, jolloin haasteena on usein skaalautuvien henkilöstöhallinnon ratkaisujen rakentaminen. Avustamme yrityksen suunnittelussa ja kehittämisessä koko sen elinkaaren aikana start up-, kasvu-, kypsymis- ja exit-vaiheissa.
Lue lisää

Yritysostot & ulkoistukset

Liiketoimintakaupan menestys riippuu lähes aina ihmisistä, ja menestys mitataan yleensä vasta liiketoimintakaupan jälkeen. Erilaiset yritysjärjestelyt, kuten yrityskaupat, fuusiot, jakautumiset ja ulkoistukset, ovat tyypillinen tapa saada aikaan kasvua ja kehittää yrityksen toimintaedellytyksiä.
Lue lisää

Organisaatiomuutos

Organisaatiomuutokset vaikuttavat muun muassa yrityksen rakenteeseen, raportointilinjoihin, prosesseihin, roolikuvauksiin ja päätöksentekomalleihin. Usein yritysjärjestely aiheuttaa muutoksia henkilöstörakenteeseen.
Lue lisää

Palvelukeskukset

Toimimme yhteistyökumppanina keskitettyjen palveluiden suunnittelussa ja jo olemassa olevien palvelukeskusten kehittämisessä. Olemme kokeneita palvelukeskuksen toimintojen, organisaatiomallin ja resurssien suunnittelussa sekä henkilöstön rekrytoinnissa ja perehdytyksessä.
Lue lisää

Organisaatiokulttuuri & henkilöstö

Ihmisissä on aina käyttämätöntä potentiaalia. Vahva kulttuuri toimii yrityksen “liimana”, sitouttaa työntekijät yritykseen ja saa heidät kukoistamaan. Organisaatiokulttuuri ei ole pysyvä vaan sitä voidaan kehittää.
Lue lisää