referenssi

Strateginen muutosprosessi Raisiolle

Käynnistimme vuoden 2020 alussa markkinoinnissamme strategisen muutosprosessin, jonka edistymistä halusimme mitata, kun muutosmatkaa oli käyty muutamia kuukausia.

Halusimme myös selvittää, miten markkinointitiimien esimiehet johtavat muutosta sekä miten eri tiimien sisäinen ja sidosryhmäyhteistyö toimii. HR Plus toteutti meille kyselyt, joilla keräsimme arvokasta palautetta sekä markkinoinnin henkilöstöltä että tärkeimmiltä sisäisiltä sidosryhmiltämme. Kyselyn tuloksena saimme kattavan käsityksen organisaatiomuutoksen etenemisen nykytilanteesta, vahvuuksistamme ja tarvittavista jatkotoimenpiteistä. 

Anna ja Eija rakensivat meille tarpeisiimme hyvin soveltuvat räätälöidyt kyselyt ja toteuttivat ne nopealla aikataululla. Kyselyiden yhteenvedot olivat selkeitä ja antoivat meille merkityksellisistä tietoa asioista, joihin panostamme jatkossa. Yhteistyö HR Plussan kanssa oli asiantuntevaa ja luontevaa, raportit helppolukuisia sekä yhteenvetokeskustelu kyselyn tuloksista osallistavaa ja rakentavaa.  

Voimme lämpimästi suositella HR Plussaa vastaavantyyppisiin projekteihin, joissa on tavoitteena rakentaa räätälöity 360-palautekysely oman organisaation muutos- tai kehitystarpeisiin.   

referenssit

Tutustu muihin referensseihin

fiFinnish