• Ihmisissä on aina käyttämätöntä potentiaalia.

  • Vahva kulttuuri saa työntekijät kukoistamaan.

  • Yrityksesi seuraavan vaiheen menestys rakennetaan nyt.

  • Strateginen henkilöstöhallinto on yrityksesi kilpailuetu.

Edellä mainitut periaatteet ovat toimintamme kivijalkoja, jotka ohjaavat päivittäistä tekemistämme. HR Plus on perustettu vuonna 2016 ja kasvumme on ollut voimakasta alusta asti. Teemme yhteistyötä kaiken kokoisten yritysten kanssa Suomessa ja ulkomailla.

Haluamme tarjota yrityksille edistykselliset ja toimivat henkilöstöhallinnon käytännöt. Tämän teemme ja toteutamme sitoutuneesti ja tiiviissä yhteistyössä kumppanin roolissa. Yhdistämme teorian ja käytännön ja räätälöimme ratkaisut yrityskohtaisesti mahdollistamaan asiakkaidemme menestyvän liiketoiminnan. 

Asiantuntijoillamme on kokemusta yrityksen kaikista vaiheista, kasvusta tasaantumisvaiheeseen. Henkilöstötarpeet ovat niissä myös hyvin erilaiset. Ratkaisevaa on se, missä kohdassa omaa kehityskaartaan yritys on. Olemme kehittäneet kuusi palvelukonseptia, jotka tarjoavat ratkaisuja ja työkaluja yrityksille, niiden neljään eri liiketoimintavaiheeseen:

1. STARTUP-VAIHE

Nuori yritys kohtaa lukuisia haasteita, jotka usein jätetään hoitamatta tai hoidetaan huonosti alkukiireen ja kasvun kustannuksella. Erityisesti henkilöstöjohtaminen ja rekrytoinnit ovat haasteellisia kiireisessä aikataulussa, mutta kuitenkin ensisijaisen tärkeitä kestävän kasvun näkökulmasta

Palveluidemme ansiosta yritys voi keskittyä itselleen olennaisiin asioihin HR-toiminnoista tinkimättä. Avullamme henkilöstöjohtaminen ja rekrytoinnit pysyvät kasvun vauhdissa ja tukevat liiketoimintaa oikealla tavalla niin Suomessa kuin kansainvälisilläkin markkinoilla.

Startup-vaiheen palvelut: Analyse Plus, Core Plus, Daily Plus.

2. KASVU-VAIHE

Kasvuvaiheessa olevan yrityksen liikevaihto sekä asiakasmäärät kasvavat. Nykyisistä työntekijöistä huolehtiminen sekä uusien rekrytointien kouluttaminen ja yhteensovittaminen koko henkilöstöön tekee HR-toiminnoista edelleen haastavampia erityisesti kahdella osa-alueella:

  1. HR-toiminnot on muutettava operatiivisesta suorittamisesta suunnitelmalliseksi toiminnaksi. HR-toiminnot pitää nähdä strategisena osana yrityksen liiketoimintaa ja kasvustrategiaa sekä potentiaalisena kilpailuetuna. Henkilöstön hallintoon ja johtamiseen liittyvät asiat pitää sisällyttää liiketoiminnan suunnitteluun.
  2. Onnistunut henkilöstöjohtaminen vaatii integroidut henkilöstöprosessit, jotka tukevat yrityksen strategisia tavoitteita ja tuottavat lisäarvoa kaikille sidosryhmille. HR-yksikön osaamisen pitää laajentua ja syventyä, jotta se kykenee tehostamaan yrityksen kasvua nopeammin.

Kasvu-vaiheen palvelut: Analyse Plus, Strategy Plus, Core Plus, Daily Plus, Shape Plus, Growth Plus.

3. KYPSYMISVAIHE

Kypsymisvaiheessa olevan yrityksen kasvu on tasaantunut ja tuottavuuden kasvua haetaan toimintoja tehostamalla. Kasvun tasaannuttua myös HR-yksikön toimintatavat ja vastuualueet ovat vakiintuneet, jolloin pystymme tarjoamaan tilanteeseen sopivia palvelukokonaisuuksia.

HR-toimintojen kehittäminen palveluiden automatisoinnin (digitalisoinnin) ja keskitettyjen palvelukeskus-ratkaisujen avulla tarjoaa yritykselle sekä tehokkuutta että mahdollisuuksia hyödyntää henkilöstöön liittyvää dataa/analytiikkaa liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Kypsymisvaiheen palvelut: Analyse Plus, Strategy Plus, Core Plus, Daily Plus, Shape Plus, Growth Plus.

4. EXIT-VAIHE

Yrityksen tai sen liiketoimintayksikön elinkaaren viimeinen vaihe on exit. Vaihtoehtoina voivat olla liiketoiminnasta kokonaan luopuminen tai uudelleenjärjestely, mikä voi tarkoittaa toimintojen yhdistämistä, toimipisteiden alasajoa ja henkilöstön irtisanomisia.

Irtisanomisten toteuttaminen vaatii projektinjohto-osaamista sekä työlainsäädännön tuntemusta. Hyvä kumppani auttaa tekemään muutokset määrätietoisesti, tavoitteet saavuttaen sekä ihmistä kunnioittaen.

Exit-vaiheen palvelut: Daily Plus, Shape Plus, Growth Plus.