referenssi

HR-palvelumallin muutosprojekti - Interim

Elintarvikealan yritys

Elintarvikealan yritys tarvitsi nopealla aikataululla kokeneen lisäresurssin (Senior HR Advisor) People -organisaatioon. Yrityksessä oli käynnistetty HR-palvelumallin muutosprojekti, ja tavoitteena oli viedä projekti loppuun yhdessä yrityksen omien HR-ammattilaisten kanssa. Projektin keskiössä oli mm. palvelumallin kirkastaminen, uuden palvelumallin mukaisten tehtävien ja vastuiden määrittely, eri roolien välisten rajapintojen selkeyttäminen sekä muutoksen johtaminen.  Projekti saatiin maaliin sovitusti, ja uusi palvelumalli otettiin käyttöön.  

Yritys oli myös starttaamassa konsernitasoista Future of Work –projektia, jossa työn tulevaisuutta lähestyttiin sekä strategisesta että operatiivisesta näkökulmasta: Mitkä ovat pitkän tähtäimen murrokset työelämässä, ja mikä on yrityksen lähestyminen niihin? Miten suhtaudutaan työhön ja työskentelyyn pandemian jälkeen. HR Plus teki tähän projektiin taustakartoituksen, jossa näkemyksiä tulevaisuuden suunnaksi ja päätöksenteon pohjaksi kerättiin useasta eri kanavasta.

Tämä kahteen projektiin keskittynyt interim-toimeksianto kesti 4 kuukautta.  

referenssit

Tutustu muihin referensseihin